Bokito Brass Band zoekt nieuwe blazers

De Bokito Brass Band is op zoek naar nieuwe leden. In z’n bijzonder een baritonsaxofonist, es of bes bassist en een trombonist. De band repeteert om de 2 weken op vrijdagavond in Neushoorn, Leeuwarden. De repetities gaan zoals het nu lijkt in september weer van start. Meer info is te vinden op facebook: https://bokitobrassband.nl/