Contact

Adres
Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen
Rommelhaven 20
8861 AS Harlingen

Emailadres: info@ctjh.nl
Facebook: https://www.facebook.com/centrumtraditionelejazzharlingen/

Adres Repetities Huisorkest:
Doopsgezinde Kerk aan de Zoutsloot te Harlingen

Adres Loungeconcerten
Hotel-Restaurant ’t Heerenlogement 
Franekereind 23 
8861 AA Harlingen

Bankgegevens:
NL 32 RABO 0355 1710 90
Ten name van:
Stichting Centrum Traditionele Jazz Harlingen
Ten behoeve contributie en donaties:

Betaallink: Donateurschap
Betaallink: Duo-Pas Donateurschap

ANBI:
Wij zijn anbi-goedgekeurd als culture instelling.
Klik hier voor nadere informatie over belastingvoordeel bij donaties en giften

Bestuur CTJH: 

Jules Dutrieux • Voorzitter 
Gsm: 06 25 46 17 60 
E-mail: dutrieux-ct@home.nl

Dicky Meijer • Secretaris
Gsm: 06 11 36 25 80
E-mail: dickymeijer@ziggo.nl

Hans van der Werf • Penningmeester
Gsm: 06 20 00 62 25
Email: hjvanderwerf@hetnet.nl

Hans Meijer • Programmering en Orkestbelangen
Tel. 0515-444250 / Gsm: 06 55 13 16 24
E-mail: jjhmeijer@ziggo.nl

Max van den Broek • Promotie en PR
Gsm: 06 21 92 44 55
E-mail: broek100@msn.com

Derk Bolt • Techniek en Social Media
Gsm: 06 27 33 37 94
E-mail: dphbolt@gmail.com