Het Centrum Traditionele Jazz Harlingen (CTJH) is opgericht in 2017 met als doelstelling de belangstelling voor traditionele jazzvormen  te stimuleren. De jazz die is ontstaan tussen de beide wereldoorlogen: New Orleans, Roaring Twenties, Swing, Jive en de Gypsy Jazz, zoals die we die kennen van Django Reinhardt en Stephane Grapelli (Hot Club de France). Na de WO II  en tot in  de jaren ’80 mocht Dixielandjazz zich verheugen in een brede belangstelling, maar de jongere generatie  richtte zich veelal tot nieuwe vormen van populaire muziek: pop, R & B, Soul en mengvormen met moderne jazz.  Een trouwe kring van liefhebbers, die in specifieke jazzclubs naar de concerten kwam, maar vergrijsde en dat was voor het CTJH aanleiding om in georganiseerde vorm het vuurtje weer tot leven te brengen. En dat gebeurt op twee manieren: 

 

Een concertprogramma dat van oktober t/m april voorziet in een live concert op iedere tweede zondag van de maand. Daarin komen professionele en semi-professionele bands op het podium die zich hebben gespecialiseerd in de bovengenoemde  jazzdisciplines. Ga voor de concertdata naar de rubriek ‘Concerten’

macbook

zondag 16 april a.s.

Crazy Tune Jazz Band,
Loungconcert in ‘t Heerenlogement in Harlingen om 14:30 uur
klik hier voor meer

Het huisorkestThe Roaring Twenties Experience , waarin rond twintig amateurmusici zich bekwamen in de muziek zoals die eind jaren twintig populair werd: de tijd van de Charleston en de Flapper Girls. Dit orkest heeft inmiddels al openbare optredens achter de rug en repeteert wekelijks onder leiding van een orkestleider/dirigent. Met het leerorkest slaan we twee vliegen in een klap: niet alleen muzikale educatie, maar ook het bijeen brengen van veelal wat oudere musici, die het instrument soms al  jaren aan de wilgen hadden hangen.

Samenwerken in jazzminnend Fryslân
Naast de maandelijkse jazzconcerten in Harlingen gaat het Centrum Traditionele Jazz samenwerken met verdere jazzgerelateerde activiteiten in de provincie. Er zijn inmiddels voorbereidende contacten met enkele jazzclubs, waarin wordt gesproken over gezamenlijke promotie, uitwisseling van ervaringen, programmering, etc. Inmiddels is de samenwerking met Jazzy Koudum al in uitvoering. De ervaringen met deze samenwerking worden meegenomen in de verder beoogde organisatorische initiatieven. We houden u op de hoogte. 
Zie voor het programma in Koudum onder Jazzy Koudum en op de website www.jazzykoudum.nl

Vriend van het CTJH
Wordt Vriend van het Centrum Traditionele Jazz in Harlingen. Vrienden van het CTJH ondersteunen de activiteiten van het CTJH, zoals de organisatie en promotie van de maandelijkse jazzconcerten en incidentele programma’s in Harlingen. 
De jaarcontributie bedraagt €25,00 p.p., € 37,50 voor een zgn. duopas. Vrienden genieten € 5,00 p.p. korting op de entreeprijs van de maandelijkse jazzconcerten.

Overige informatie
Voor geïnteresseerden en zakelijke partners:
Privacyverklaring CTJH.pdf

ANBI Beleidsplan CTJH 2021(even niet beschikbaar)